Havmannen – Hvem er han? Hvor høy er han? Og hvor god er han til å sykle? Se hvordan det gikk da ordføreren ga Havmannen en uke sykkelferie i forbindelse med Arctic Race of Norway Mo i Rana i 2016! Stuntet i gågata het «Arktisk race i gågata» og ble arrangert av Helgeland Reiseliv for å spre blest og glede og for å teste den lokale stemningen før ARN som skulle gå av stabelen en uke etter. Helgeland Reiseliv utfordret derfor medlemmene i styringsgruppa for ARN, samt ordføreren Geir Waage (Arbeiderpartiet), til et minisykkel-race. Sporty som de var stilte de opp og laget en flott folkefest i gågata. Ja, til og med Havmannen hev seg med. Film laget av TV Klipp med flere (bla. Christian Riksvold).
Film postet på Rana kommunes Facebook-side ifm. Arctic Race of Norway 2016. Produsert av TV Klipp.